Scratch-4uQkwd9rXp-300x225In de klassen wordt veel gebruik gemaakt van ICT. Het digibord, werkstukken gemaakt in Word en spreekbeurten met Powerpoint zijn niet meer weg te denken uit de klas. De techniek ontwikkelt zich in een hoog tempo. Ons dagelijks leven bestaat uit apparaten waar een computer in zit: smartphones, auto’s, televisies enz.. De zelfrijdende auto’s, geprogrammeerde accountants en de digitale huisarts staan aan de poorten van onze maatschappij te rammelen. De leerlingen van nu hebben kennis nodig van ICT om deel te kunnen nemen aan de wereld van nu en morgen.

Ook door de overheid en de samenleving wordt gevraagd om in het onderwijs aandacht te besteden aan computertechniek. Als je snapt hoe een computer werkt, ben je beter toegerust op allerlei zaken waarmee je in de toekomst wordt geconfronteerd.

Basiskennis van hoe maak je een programma, omgaan met beeld –en muziekmateriaal en hoe kun je creativiteit uiten met ICT komen aan bod in de lessen van TNT-Woerden. Het aanbod is zo opgezet dat je als leerkracht zelf de basiskennis van programmeren onder de knie krijgt. De eerste lessen worden samen met een begeleidende docent voorbereid. De lessen worden samen met de begeleidende docent gegeven. In het na-traject bepalen de leerkrachten welke onderdelen extra aandacht krijgen. In de volgende schooljaren ben je als leerkracht in staat om zelf de lessen leren programmeren te geven.