Docenten
In de klassen wordt veel gebruik gemaakt van ICT. Het digibord, werkstukken gemaakt in Word en spreekbeurten met Powerpoint zijn niet meer weg te denken uit de klas. De techniek ontwikkelt zich in een hoog tempo. Onze dagelijks leven bestaat uit apparaten waar een computer in zit: smartphones, auto’s, televisies, enz.. De zelfrijdende auto’s, geprogrammeerde accountants en de digitale huisarts staan aan de poorten van onze maatschappij te rammelen. De leerlingen van nu hebben kennis nodig van ICT om deel te kunnen nemen aan de wereld van nu. Basiskennis van Lees meer

Financiers
Techniek en ICT is bij veel bedrijven en ondernemers al dagelijkse praktijk. In bijna alles zitten microprocessoren en sensoren. De software zorgt ervoor dat we er als mens voordeel, gemak of goedkoper kunnen produceren. Elk bedrijf krijgt ermee te maken. Medewerkers die weten hoe computer “denkt” zijn essentieel voor een bedrijf. Op dit moment ontbreekt dit onderdeel op de scholen. Met TNT-Woeden wordt Lees meer

Ouders
Onze kinderen zijn de volwassenen van de toekomst. Om als volwassene goed te kunnen participeren in hun toekomstige maatschappij is het van belang dat zij niet alleen kunnen werken met computers, maar ook begrijpen hoe computers ‘denken’ (computational thinking). Leerlingen in het basisonderwijs maken al gebruik van bijvoorbeeld tekstverwerkers en Powerpoint voor het maken van opdrachten of voor het uitwerken van projecten. Uitwerkingen door middel van zelf iets programmeren ontbreken meestal.

Met het project TNT-Woerden Lees meer

Schoolbesturen
Scholen leiden op voor de toekomst. Naast Basisvaardigheden als Taal, Rekenen en Wereldoriëntatie wordt er natuurlijk nog veel meer geleerd op school, ook in vakken die niet getoetst worden. Recent heeft de rijksoverheid te kennen gegeven, dat ze verwacht dat leerlingen ook ICT-basiskennis, informatievaardigheid en mediawijsheid ontwikkelen en leren begrijpen hoe technologie werkt (zie www.onsonderwijs2032.nl).

In Woerden is het initiatief ontwikkeld om Lees meer