TNT Woerden

In het eindadvies van Platform Onderwijs 2032 is leren programmeren één van de aandachtspunten voor het basisonderwijs van de toekomst. Door zelf te programmeren leren kinderen hoe een computer ‘van binnen’ werkt. De computer als een ‘black box’ wordt daardoor een ‘white box’. Kinderen leren begrijpen dat een computer niet zomaar van alles uit zichzelf kan, maar dat het mensenwerk is. Elk programma, elk spel wordt gemaakt door mensen die goed logisch kunnen denken en redeneren. Scratch is een coderingsprogramma voor kinderen vanaf ongeveer 8 jaar (vanaf groep 5) waarmee zij leren hoe zij zelf een eenvoudig spel kunnen maken, kinderen of dieren door het beeld kunnen laten springen, dieren met elkaar kunnen laten praten, een melodietje kunnen componeren, abstracte figuren zoals cirkels, driehoeken en vierkanten door elkaar op het beeld kunnen laten verschijnen, enzovoort. Daarvoor is logisch denken een basisvoorwaarde, maar ook rekenen en ruimtelijk inzicht staan centraal, bijvoorbeeld het aantal stappen bepalen dat een figuur naar links of naar rechts moet gaan op het scherm om die figuur op een bepaalde plek in het beeld te krijgen. Kortom: door Scratch leren kinderen denken als een computer.

Kinderen zijn de volwassenen van de toekomst. Voor hen is het noodzakelijk dat zij leren begrijpen wat er in een digitale wereld gebeurt, zodat zij niet alleen maar afhankelijk zijn van wat hen wordt aangeboden.

Schooljaar 2016-2017 wordt de start van het project TNT Woerden. Dit project heeft tot doel om kinderen te leren programmeren in de context van de geschiedenis en de toekomst van Woerden. Het project is een samenwerking van de Stichts-Hollandse Historische Vereniging (SHHV), CYM Creatieve Computereducatie, KUVO Woerden en Stadsmuseum Woerden. Het project is ondergebracht bij de Stichting ALL.

Doel

Het doel van het TNT-Woerden project is dat leerlingen eenvoudig leren programmeren en ‘computational thinking’ ontwikkelen. De kern hiervan bestaat uit:

  • Creatief denken: wat ga ik maken?
  • Analytisch denken: hoe kom ik van idee te komen tot bijvoorbeeld een animatie, spel of toepassing;
  • Leren coderen (stap voor stap eenvoudige software schrijven);
  • Beeld bewerken om te komen tot het eindresultaat.

Noodzaak

Onze kinderen zijn de volwassenen van de toekomst. Om als volwassene goed te kunnen participeren in hun toekomstige maatschappij is het van belang dat zij niet alleen kunnen werken met computers, maar ook begrijpen hoe computers ‘denken’ (computational thinking). Leerlingen in het basisonderwijs maken al gebruik van bijvoorbeeld tekstverwerkers en powerpoint voor het maken van opdrachten of voor het uitwerken van projecten. Uitwerkingen door middel van zelf iets programmeren ontbreken meestal.

Met het project TNT-Woerden willen wij bereiken dat onze Woerdense jeugd leert begrijpen hoe computers werken. Daarvoor is het belangrijk dat zij ook leren denken als een computer. Dat kan door hen op eenvoudige wijze te laten kennismaken met programmeren. Daarbij staat creatief denken en bewust omgaan met de eigen omgeving centraal. De context waarin dat kan gebeuren is de geschiedenis, de hedendaagse leefwereld en de toekomst van Woerden: Toen, Nu en in de Toekomst (TNT-Woerden).